V našej predajni nájdete súbor vybraných publikácií týkajúcich sa ideových otázok.  Hlavné dielo má názov "Vo svetle Pravdy- Posolstvo Grálu" od Abd-ru-shina (Oskar Ernst Bernhaddt, 1875-1941).

Tieto publikácie predáva "Stiftung Gralsbotschaft" (Nadácia Posolstva Grálu), nezisková organizácia nenáboženského charakteru. Bola založená v 1951 roku z iniciatívy pani Márie Bernhardt, vdovy po autorovi. V súčasnosti dielo " Vo Svetle Pravdy- PG" od Abd-ru-shina je dostupné v mnohých jazykoch prakticky vo všetkých krajinách sveta. Sú k dispozícii mnohé ďalšie publikácie pridružené k Posolstvu Grálu.

Ďalej odovzdať trvalé hodnoty a podnety k vedomému životu je najdôležitejším cieľom všetkých publikácií.

 

Prajeme vám, aby ste sa ľahko zorientovali na našich stránkach, úspešný výber a príjemné čítanie.