Unfortunately, due to the general transport situation, we are currently unable to deliver in all countries. We regret this very much!

Odosielacie náklady

Pri objednaní zásielkových produktov nabiehajú dodatočne k cenám produktu nasledovné poštové náklady:

0 EUR pre zaslanie v rámci Nemecka.

8,50 EUR pre zaslanie do iných členských štátov Európskej únie (EU).

12,50 EUR pre zaslanie v krajinách mimo EU.